Programmalijn grootschalige opwek

Duurzame energie opwekken: hoe gaan we dit doen?

Het Rijk vroeg ons als regio: ‘Wat kunnen en willen jullie bijdragen aan de landelijke opwekkingsopgave van 35 TWh?’ Ons antwoord daarop is dat we 2 TWh kunnen bijdragen.

Voordat we dit antwoord konden geven, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en  zorgvuldig alle opties afgewogen. Een belangrijke vraag die we onszelf stelden was: ‘Wat is technisch, ruimtelijk en maatschappelijk haalbaar en wenselijk?’ We wilden bovendien zorgvuldige keuzes maken over de ruimtelijke inpassing van grootschalige opwek en andere opgaven. Daarom hebben wij gezocht naar kansen voor verbinding van de energieopgaven met andere opgaven.

Hoe gaan we deze 2 TWh opwekken?

We gaan in onze regio duurzame energie opwekken op de volgende manieren om ons doel van 2030 te behalen:

  • No-regret maatregelen;
  • Zoekgebieden voor grootschalige opwek;
  • Energie-opwek vanuit andere opgaven en doelen.

De opbouw van ons bod

 

No-regret maatregelen

Een belangrijke no-regret maatregel is zon op dak. Naast zon op dak, zijn er restruimten binnen het stedelijk gebied die mogelijkheden bieden voor zonnevelden. Denk hierbij aan gebieden op of nabij vliegvelden of gebieden die in transitie zijn en daarom als pauzelandschap zijn aangewezen. Andere voorbeelden zijn bermen en taluds van snelwegen. No-regret maatregelen realiseren heeft de voorkeur, omdat dit leidt tot de kleinste belasting van de schaarse ruimte in onze regio.

Lees hier meer over de no-regret maatregelen.

 

Zoekgebieden voor grootschalige opwek

Met behulp van de milieueffectenrapportage (planMER) kunnen we zorgvuldige keuzes maken voor onze regio en de verschillende belangen afwegen. Het realiseren van grootschalige zon- en windprojecten vraagt veel voorbereidingstijd en resulteert direct in grote stappen richting ons doel.

Lees hier meer over de planMER.

Energie-opwek vanuit andere opgaven en doelen

In elke gemeente in onze regio kunnen kansen liggen voor energieopwekking ten dienste van andere opgaven en doelen. Een voorbeeld hiervan is kleinschalige zonnevelden plaatsen op locaties die getransformeerd worden. Bijvoorbeeld het omvormen van de randen van stedelijke regio’s omvormen naar stadsboerderijen of voedselbossen.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen