Aanpak per programmalijn

Ambtenaren van gemeenten, provincie en waterschappen werken samen in Ontwikkelteams. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Op deze pagina’s kun je per programmalijn lezen voor welke uitdagingen de ontwikkelteams staan.

  • Programmalijn gebouwde omgeving/besparing
  • Programmalijn warmte
  • Programmalijn gootschalige opwek
  • Programmalijn energiesysteem 

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen