Programmalijn gebouwde omgeving / besparing

De algemene doelstelling van de programmalijn gebouwde omgeving / besparing is het behalen van een reductie van de uitstoot van CO2. Dit doen we door het realiseren van gedragsverandering bij bewoners, bedrijven en gemeenten en hen handelsperspectief te bieden om te besparen op energieverbruik en het verduurzamen ervan.

Besparing stimuleren

Je kunt op een aantal manieren besparing stimuleren en dat gebeurt ook al in de regio. Gemeenten kiezen zelf voor wat ze doen en via welke samenwerkingsverbanden. We werken aan verschillende aanpakken die gemeenten kunnen gebruiken, om zo tot een passende oplossing te komen per situatie. We richten ons daarbij op de doelgroepen Wonen (bewoners en woningcorporaties), Bedrijven (kantoren en bedrijventerreinen) en Maatschappelijk vastgoed (ambtelijke huisvesting, onderwijs en sport). 

Lees hier meer over de aanpak voor voor wonenbedrijven en maatschappelijk vastgoed.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen