Onze aanpak

De aanpak van de Metropoolregio Eindhoven

De Regionale Energiestrategie wordt in onze regio uitgewerkt op basis van een aantal principes:

  1. Een toekomstgerichte strategische visie
  2. Een gezamenlijke opgave en iedereen draagt bij
  3. Focus op maximaal behouden van ruimtelijke kwaliteit
  4. De energietransitie als kans voor de regio
  5. Maatschappelijk draagvlak en bewustzijn staan centraal

Verduurzaming van onze energievoorziening is noodzakelijk én een kans om als regio sterker te worden. De RES zetten wij daarom in als hefboom voor kwaliteitsverbetering (op ruimtelijk, economisch, ecologisch en sociaal gebied). Dit door de energietransitie te koppelen aan andere opgaven en door te kijken of de energieprojecten een (deel van de) oplossing kunnen zijn. Hierdoor komen mogelijke oplossingen voor de integrale opgaven eerder in beeld. Uitgaande van de leidende principes zien wij vier ontwikkelrichtingen om tot die kwaliteitsverbetering te komen:

  • Een vitale agrarische economie
  • Een veerkrachtig natuurlijk systeem
  • Een duurzame en innovatieve economie
  • Een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen