Versnel schone energie van eigen schooldak

29-02-2024
244 keer bekeken

Wat is de potentie in jouw gemeente? In de Metropoolregio Eindhoven is 30,5% van de geschikte schooldaken voorzien van zonnepanelen. Dat is onder het landelijk gemiddelde: in Nederland maakt inmiddels 41% van de scholen gebruik van schone energie van eigen schooldak.

Waar liggen kansen in jouw gemeente? En hoe help je schoolbesturen om de stap naar zonnepanelen te maken? Stichting Schooldakrevolutie presenteerde de mogelijkheden binnen de MRE: in het Ambtelijk Overleg Energietransitie (AOE) van afgelopen 30 januari lichten Cilian Terwindt en Gé de Jong de werkwijze toe.

Grote schoolbesturen blijven achter
De MRE telt 308 schoolvestigingen van in totaal 46 schoolbesturen. Daarvan kunnen 31 kleine besturen met 42% van de scholen gebruik maken van het provinciaal ontzorgloket. Het merendeel valt echter onder 15 grote schoolbesturen: 58% van de scholen, waarvan slechts 28% voorzien is van zonnepanelen. Deze grote schoolbesturen kunnen in samenwerking met gemeenten ontzorgd worden door schooldakcoaches van Stichting Schooldakrevolutie.

Benut de potentie binnen jouw gemeente
Welke scholen zijn reeds voorzien van zonnepanelen? En waar zijn nog lege schooldaken beschikbaar voor eigen opwek van schone energie? Schooldakrevolutie heeft de huidige situatie in kaart gebracht op de schooldakkaart. Per gemeente ligt bovendien een gedetailleerde schooldakkaart met inzicht in de potentie van ‘zon-op-schooldaken’ klaar.

Onafhankelijke maatwerk begeleiding zonder winstoogmerk
Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Zij biedt schoolbesturen maatwerk begeleiding, van besluitvorming tot realisatie van zonnepanelen op schooldaken. In de besluitvormingsfase lichten onafhankelijke schooldakcoaches de mogelijkheden per schoolbestuur door. Daarna wordt per school stap voor stap werk gemaakt van projectvoorbereiding tot en met de realisatie van de zonnedaken.

Goed om te weten

  • Presentatie terugkijken: de presentatie in het Ambtelijk Overleg Energietransitie door Stichting Schooldakrevolutie is beschikbaar op de Energiewerkplaats
  • Educatie: ook in scholen is aandacht voor schone energie belangrijk. Scholen kunnen kosteloos gebruik maken van het Schooldakrevolutie workshopportaal.
  • Financiering: waar gewenst is financiering met de Scholen Energiebespaarlening mogelijk. Schooldakrevolutie is procesbegeleider voor de aanvraag bij het Nationaal Warmtefonds.

Aan de slag: vraag de schooldakkaart van jouw gemeente aan
Interesse in de potentie van ‘zon-op-schooldaken’ in jouw gemeente? Vraag vrijblijvend de gedetailleerde schooldakkaart aan via contact@schooldakrevolutie.nl of telefonisch via regio-ambassadeur Gé de Jong (06-11356748). Voor meer informatie, zie ook de website van Stichting Schooldakrevolutie of neem contact op.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen