Procesmanager RES MRE Ronald Kraus: ‘De RES is in beweging’

15-11-2023
471 keer bekeken

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) was oorspronkelijk de gedachte van het Rijk dat het regionale beleid elke twee jaar zou worden geactualiseerd. Die gedachte is na de RES 1.0 al snel losgelaten. Helemaal naar de zin van de Metropoolregio Eindhoven.

Als Metropoolregio Eindhoven monitoren wij actief onze eigen voortgang. Zijn er redenen tot vernieuwing? Dan gaan we samen hierover in gesprek. De in concept gereed zijnde nieuwe nationale ambitie voor een CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 en een CO2 neutraal energiesysteem in 2050 zou weleens aanleiding kunnen zijn om tot nieuwe bouwstenen te komen voor een RES 2.0 voorziet procesmanager RES MRE Ronald Kraus.

Metropoolregio Eindhoven is bijzonder grondig geweest bij het vaststellen van de zoekgebieden in de RES 1.0. Ronald legt uit: ‘We hebben destijds hiervoor een milieueffectrapport laten opstellen. Dit rapport beschrijft de verwachte milieueffecten van grootschalige wind- en zonneparken en berekent de potentiële energieopwekking per zoekgebied. Vanwege dit uitgebreide zoekgebiedenonderzoek en de keuze van gemeenteraden om een uitgebreide set aan zoekgebieden op te nemen in de RES 1.0, is er op dit gebied niet snel weer behoefte geweest aan een actualisatie van de RES 1.0.’

Kunnen we nog uit de voeten met de RES 1.0?

Een goede indicator voor een actualisatie is volgens Ronald: ‘Kunnen we uit de voeten met het huidige beleid? Sinds de vaststelling van RES 1.0 zien we dat alle gemeenten uit de Metropoolregio op hun eigen manier aan de doelstellingen werken. Inwoners worden gestimuleerd om energie te besparen en er worden lokale onderzoeken gedaan naar warmtevoorzieningen. Ook heeft elke gemeente een lokaal beleid voor zonne-energie en windenergie en zoekgebieden waar we dit gaan ontwikkelen. Alle gemeenten werken hard aan onze regionale doelstellingen en lijken tot nu toe niet te stuiten op vraagstukken waarop nieuw regionaal beleid het antwoord zou kunnen geven.’

Nieuwe doelstelling: CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 en CO2-neutraal energiesysteem in 2050

Door middel van voortgangsrapportages en monitoring beoordeelt de RES stuurgroep of de doelstellingen worden gehaald en of er nieuwe inzichten zijn.’ Voor de huidige doelstellingen zijn we goed op weg, maar een nieuwe rijksambitie voor een CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 doet de vraag rijzen hoe de regio bij kan dragen aan deze nieuwe nationale doelstelling.’

Een toekomstbeeld voor ons regionale energiesysteem

Een herziening van het beleid kan verschillende dingen bevatten, zoals andere of extra zoekgebieden voor wind- of zonne-opwek. Maar ook een duiding van de rol van kernenergie en andere energiebronnen in het regionale systeem. Ronald vat samen: ‘Een in de regio met elkaar gedeeld toekomstbeeld over hoe we in onze energievraag gaan voorzien en hoe dat bijdraagt aan een CO2-neutraal energiesysteem zou je kunnen zien als. de opmaat naar, nieuw regionaal beleid op het gebied van energie.

De vooravond van verandering

Het is aan de RES stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten, Enexis, waterschappen en provincie, om te beoordelen of de tijd rijp is voor een actualisatie van de RES 1.0.  Ronald benadrukt: ‘We staan er goed voor. Ons bod van 2 TWh aan elektriciteit opwek lijkt voldoende haalbaar, mits we alles halen uit het elektriciteitsnet en slimme oplossingen voor netcongestie. Een nieuwe doelstelling van het rijk vormt een extra uitdaging waar we ons als regio toe moeten verhouden. Vanuit het Rijk is het gesprek daarover nu gestart en dat zal geleidelijk aan steeds breder in de regio worden gevoerd, waarin steeds concreter wordt hoe de regio kan bijdragen aan een CO2 neutraal energiesysteem.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen