Wethouder Rik Thijs zet regionale innovatiekracht in om klimaatmissie te bereiken

15-11-2023
340 keer bekeken

Een groene stad, schone lucht, een duurzaam bedrijf, een comfortabel huis in zomer en winter. In 2030 willen Eindhoven en Helmond klimaatneutraal zijn. Hoe verhoudt heeft deze ambitieuze klimaatmissie zich tot de Regionale Energiestrategie (RES) en hoe kan deze missie de doelen van de RES versterken

Wij gingen in gesprek met Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening bij de gemeente Eindhoven. 

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar, niet alleen wereldwijd, maar ook in de Metropoolregio Eindhoven. Als pionier voerde de gemeente Eindhoven al in 2015 een klimaatverordening in waarmee de stad zich committeert om in de toekomst klimaatneutraal te zijn. Rik legt uit: ‘We kunnen dit niet alleen bereiken. De gemeente speelt een belangrijke rol, maar dit geldt ook voor het bedrijfsleven, de hightechindustrie, onze kennisinstellingen en alle organisaties in de stad. Alleen gezamenlijk kunnen we deze uitdaging aangaan. Ik ben ervan overtuigd dat onze regio de juiste papieren in huis heeft. Innovatie zit in ons DNA en die hebben we voor deze uitdaging meer nodig dan ooit.’

Klimaatmissie en Regionale Energiestrategie

Binnen de samenwerking rond de Regionale Energiestrategie wordt vooral gewerkt aan de opwekking van duurzame energie, energiebesparing en de zoektocht naar duurzame warmtebronnen. Wat is de relatie tussen de klimaatmissie en de RES? De wethouder legt uit: ‘We hebben elkaar nodig om samen een efficiënt, duurzaam energiesysteem te creëren. Net zoals de regio gebruik maakt van de stedelijke voorzieningen, hebben wij de regio nodig om Eindhoven te verduurzamen.’ Een voorbeeld hiervan is de isolatie van woningen. ‘Hoe mooi zou het zijn als we onze huizen kunnen isoleren met biobased isolatiemateriaal dat hier in de regio wordt verbouwd en verwerkt?’

Duurzame innovatie biedt kansen

De eerste mijlpaal is dat verschillende Eindhovense en Helmondse bedrijven en organisaties zich hebben verbonden aan de klimaatmissie. ‘Veel bedrijven realiseren zich dat ze moeten verduurzamen om op lange termijn economisch levensvatbaar te blijven. Duurzame innovaties, zoals biobased bouwen, bieden ook nieuwe kansen voor de economie van Eindhoven.’ Ook inwoners dragen actief bij. Tijdens recente klimaatconferenties hebben zij suggesties gedaan die zijn opgenomen in de diverse missietrajecten zoals een gezonde groene werkomgeving, een regionale grondstoffenmarkt en klimaatneutrale mobiliteit.

Hoogtechnologische toekomst

Er zijn nog voldoende kansen om de klimaatmissie te behalen. ‘We moeten niet alleen streven naar duurzamere energiebronnen, maar ook energie besparen en slimmer energieverbruik. Bovendien moeten we werken aan betere vormen van energieopslag.’ Een voorbeeld is het fenomeen netschaarste. ‘Het probleem ontstaat deels doordat we niet genoeg kabels onder de grond hebben om piekbelastingen op te vangen. Daarnaast kunnen we ons energieverbruik niet goed op elkaar afstemmen. Innovatie kan hier een uitkomst bieden. Onze duurzame toekomst is hoogtechnologisch, en hier ligt de kracht van onze regio.’

Doe mee met de missietrajecten!

Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan de klimaatmisse. ‘Bedrijven met concrete ideeën, maar ook bedrijven die nog geen tastbaar plan hebben maar wel willen bijdragen, kunnen zich aansluiten. We hebben de kennis en kracht van alle spelers in de stad en de regio nodig. Ik nodig iedereen uit om de missietrajecten te bekijken en te overwegen aan welk traject je kan of wil bijdragen. Onze regio heeft een sterke innovatiekracht; laten we die inzetten!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen