Vooralsnog geen regionale beslishulp zon-op-land in de RES-MRE.

Frederique van Betten 24-08-2023
381 keer bekeken

In veel regiogemeenten lopen zonneveldtrajecten. Het beoordelen van plannen is een lokale aangelegenheid. Om gemeenten te ondersteunen, is in het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES-MRE een ‘beslishulp zon-op-land’ aangekondigd.

Aangezien veel MRE gemeenten al actief aan de slag zijn gegaan met een eigen systematiek, komt er vooralsnog geen regionale beslishulp zon-op-land voor gemeenten. Dit is de laatste update over zon-op-land.

In het voorjaar van 2023 is de behoefte aan een ‘beslishulp’ gepeild. Hoewel niet alle gemeenten reageerden, heeft het merendeel al een systematiek ontwikkeld of is daarmee bezig. De behoefte aan een ‘beslishulp’ lijkt dan ook beperkt.

Systematiek voor zonnevelden, windturbines en zon-thermie
De helft van de gemeenten heeft een systematiek ontwikkeld die niet alleen gericht is op zonnevelden, maar ook op windturbines. De gemeenten Laarbeek en Geldrop-Mierlo hebben een systematiek die zich ook richt op zon-thermie.

Toetsing criteria
De beoordelingssystematiek verschilt per gemeente. De meest gehanteerde criteria zijn:

  • Landschappelijke inpassing en effecten op natuur/biodiversiteit;
  • Betrokkenheid van de omgeving/lokaal eigendom;
  • De garantie dat panelen worden opgeruimd na afloop van de vergunde periode.

Zonnevelden in relatie tot netcongestie
Een element wat minder wordt genoemd, is het slim benutten van het elektriciteitsnetwerk (beperken netcongestie). Zonnevelden hebben grote impact op het netwerk. Steeds meer initiatieven wachten op een netaansluiting. Enexis roept op om zonneprojecten alleen nog maar te plannen in gebieden met veel afname. De werkgroep Energiesysteem brengt in beeld wat de kansen zijn voor het slim benutten van het elektriciteitsnetwerk.

Zonnebrief Minister
Volgens de laatste Zonnebrief van Minister Jetten wil het kabinet nog sterker inzetten op de Voorkeursvolgorde Zon. Dat betekent onder meer dat gewerkt wordt aan regels gericht op het beperken van zon op landbouw- en natuurgronden. De voorwaarden die horen bij dit ‘nee, tenzij’-beleid worden de komende maanden landelijk uitgewerkt. Dit beleid heeft consequenties voor de RES-doelstellingen voor duurzame opwek. Hoe groot de consequenties voor onze regio zijn, is nu nog niet te overzien. Ook wordt er gewerkt aan de mogelijke verplichting voor zonnepanelen bij nieuwe parkeerplaatsen. De werkgroep Energiesysteem brengt in kaart wat de consequenties zijn van deze nieuwe ontwikkelingen.

Geen regionale ‘beslishulp zon-op-land’
Gezien de genoemde ontwikkelingen, wordt er vooralsnog geen regionale ‘beslishulp zon-op-land’ ontwikkeld. Gemeenten die vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie (bv. over beoordelingssystematieken van andere gemeenten), kunnen contact opnemen met Marjorie van Dooren van de werkgroep Energiesysteem.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen