Samen het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

21-06-2023
497 keer bekeken

Goed voorbeeld doet volgen! Daarom is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed een belangrijk onderwerp binnen de energietransitie. Maar hoe doe je dat?

Het monitoren van energiegebruik is de eerste stap om veel energie te besparen. Tijdens de kennissessie over dit onderwerp op 25 mei werd duidelijk dat er veel te winnen valt met data. 

De kennissessie werd georganiseerd door de werkgroep Besparing. Jaap Rieter is de projectleider van deze werkgroep. Hij legt uit: ‘Sinds 2019 brengen we in kaart hoe mensen en bedrijven met energiebesparing omgaan, wat ze nodig hebben en waar behoefte aan is. Energie die je bespaart, hoef je namelijk niet op te wekken.’ Het sub-team dat zich richt op maatschappelijk vastgoed bestaat uit Geert-Jan van Schijndel (beleidsadviseur Duurzaamheid bij Gemeente Valkenswaard), Arthur Rijken (projectleider Energietransitie gemeente Gemert-Bakel) en Johan van den Biggelaar (beleidsadviseur Duurzaamheid en Energie bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

Samen stappen zetten
Ondanks dat de werkgroepleden geen achtergrond hebben in vastgoed, worden de kennissessies steevast goed bezocht. Geert-Jan: ‘Door goed te luisteren naar zowel onze collega’s als kennispartners, weten we al een aantal jaren bijeenkomsten te organiseren die aansluiten bij de behoeften. Om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen heb je een lange adem nodig, maar met een goed boerenverstand en een enthousiaste groep mensen zetten we samen stappen in onze mooie regio. Daar ben ik echt trots op.’

Voorbeeldfunctie
Arthur benadrukt hoe belangrijk het is dat gemeenten het goede voorbeeld geven: ‘Als overheid heb je een voorbeeldfunctie. Wij willen dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de energietransitie. Dan moeten we dat zelf ook doen. En als er nieuwe technieken zijn, moeten wij als eerste innoveren.’

Capaciteit
Tijdens de bijeenkomst deelden twee experts van de gemeente Eindhoven hun kennis over de voordelen van het monitoren van energiegebruik en het aanpassen van instellingen. Door in te zoomen op de energieverbruiken per dag over een langere periode kun je ontdekken of de verwarming in een bepaald gebouw niet te vroeg inschakelt of in de weekenden de afzuiging onnodig aan staat. Ook kun je met data sportverenigingen laten zien wat de kosten zijn voor de veldverlichting en wat het dus kost als je deze onnodig laat branden. Na de presentatie gingen de aanwezigen in groepjes uiteen. Arthur: ‘De rode draad voor de aanwezigen was capaciteit. Hoe zorg je ervoor dat energiebesparing ook echt gebeurt in de waan van de dag? En hoe zorg je als kleinere gemeente voor kennis over dit onderwerp.’

Samenwerken is de sleutel
Dat kan bijvoorbeeld door een gezamenlijk aanbesteding voor een energiemanagementsysteem met monitoring. Of door een regionaal team van technische experts die de verschillende panden bezoekt en de energiesystemen zo optimaal mogelijk instelt. Samenwerken is de sleutel, aldus Geert-Jan. ‘Als je elkaar vertrouwt en samenwerkt kun je dit soort stappen eenvoudiger zetten.’ En financiële middelen? ‘Die zijn er ook! Een gedeelte van de klimaatmiddelen zijn bestemd voor maatschappelijk vastgoed. Dat mag dus geen probleem zijn!’

Samen het goede voorbeeld geven
De werkgroep gaat nu aan de slag met alle input die is opgehaald tijdens de kennissessie. Arthur: ‘We brengen de kansen voor verdere samenwerking in kaart en organiseren een vervolgbijeenkomst. Er komen ook weer nieuwe kennissessies en seminars. Dit onderwerp leeft. Dat horen we niet alleen van de deelnemers, maar ook van de provincie en maatschappelijke kennispartners. Een volgende keer wordt thema verduurzaming scholen uitgewerkt. Laten we nu doorpakken en samen het goede voorbeeld geven met maatschappelijk vastgoed!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen