Samen werken aan minder drukte op het energienet met het pMIEK.

21-06-2023
413 keer bekeken

Er is meer vraag naar energie dan aanbod. En ook ruimte is schaars. Dat zorgt voor knelpunten in ons energienetwerk: ook wel bekend als netcongestie. Netbeheerders en overheden en bedrijven doen er alles aan om het netwerk sneller uit te breiden en slimme oplossingen te verzinnen.

Tegelijk worden overleggen opgestart om ook voor de langere termijn de situatie te verlichten en de juiste keuzes te maken. Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK).

Samen werken we aan de energietransitie. Steeds meer huishoudens installeren zonnepanelen en warmtepompen, en ook bedrijven zijn bezig met verduurzamen. Tegelijkertijd groeit Nederland en komen er steeds meer woningen en bedrijventerreinen bij. Ons huidige energiesysteem is hier niet op berekend. Het netwerk heeft niet genoeg capaciteit, waardoor steeds meer bedrijven en woonwijken niet kunnen worden aangesloten.

Keuzes maken voor de langere termijn

Er moeten keuzes gemaakt worden voor de langere termijn. Het energiesysteem van de toekomst moet rekening houden met de maatschappelijke impact, om de gevolgen voor de samenleving en de economie te beperken. Maar hoe doen we dat? Door een nieuwe manier van samenwerken. Overheden, netbeheerders en andere partijen slaan de handen ineen om gezamenlijke keuzes te maken voor de lange termijn. 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK)

Iedere provincie stelt een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) op. Hierin staat waar er infrastructuur nodig is voor elektriciteit, duurzame gassen en warmte. Welke regionale projecten hebben wanneer aansluiting op het energienet nodig? Het pMIEK biedt netbeheerders een betere basis voor hun investeringen. Daarnaast helpt het provincies en gemeenten bij het nemen van bestuurlijke beslissingen: welke projecten moeten eerst uitgevoerd worden en welke kunnen later worden opgepakt?

Waar staan we nu

De provinciale programma’s zijn op 24 april gepresenteerd aan minister Jetten. Nu gaan de netbeheerders de pMIEK’s zo goed mogelijk doorvertalen naar hun investeringsplannen. Na de zomer van 2023 beginnen provincies, netbeheerders en gemeenten aan de tweede samenwerkingsronde, die in 2025 moet leiden tot een energievisie en een volgende versie van het pMIEK-programma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen