Voortgangsreportage voor de RES

Frederique van Betten 18-01-2023
1364 keer bekeken

Binnen de RES MRE wordt op dit moment druk gewerkt aan de zogenaamde Voortgangsrapportage.   In het voortgangsdocument voor de RES werkt elke RES-regio in Nederland de voortgang uit van het realiseren van de ambities die in RES 1.0 omschreven zijn.

Dit document wordt gebruikt om landelijk te kunnen monitoren of de 30 regio’s sámen ook op koers liggen voor 2030. De regio’s brengen de voortgang elke twee jaar in beeld. Het document waarin de voortgang wordt vastgelegd noemen we het RES Voortgangsdocument 2023, 2025 etc. Dit document wordt vastgesteld door de colleges en voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers. Het eerste RES Voortgangsdocument moet uiterlijk 1 juli 2023 worden aangeboden aan het Rijk.
 
Die deadline van 1 juli betekent echter dat nu al alle gegevens dienen te worden verzameld en in de komende weken geduid. Hoofdmoot daarbij is de stand van zaken van het bod van 2,0 TWh duurzame opwek in 2030 dat de MRE zichzelf ten doel heeft gesteld.
 
Daarnaast is de Voortgangsrapportage van de RES MRE uitgebreider dan in de meeste andere RES regio’s, want het is de bedoeling ook de voortgang van alle coalities en werkgroepen op de thema’s Besparing, Warmte en Energiesysteem, die hun steen bijdragen aan de energietransitie en de verduurzaming in deze regio, in kaart te brengen. Tot slot dient de rapportage ook een doorkijk naar 2025 en een vooruitblik richting 2030 en verder op te leveren. Genoeg werk aan de winkel dus!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen