Nieuwe voorzitter Stef Luijten: 'We gaan nu samen de RES uitvoeren!'

14-10-2022
1866 keer bekeken

Sinds kort is Stef Luijten, wethouder in Bergeijk, de nieuwe voorzitter van het MRE portefeuillehoudersoverleg energietransitie en de stuurgroep RES.

Nieuwe fase

Geboren en getogen in Bergeijk is Stef nu ook enthousiast aan de slag voor de regio. Stef: “We gaan nu uitvoeren, aan de slag. We willen nu werken aan het behalen van onze concrete doelen zoals we die hebben vastgelegd in de RES 1.0. Daar komen grote uitdagingen bij kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om de grootschalige zon- en windprojecten. Dat is best spannend. Daarnaast hebben we nu te maken met een aantal nieuwe externe factoren, zoals netcongestie en de stijgende energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. En tóch willen we stappen zetten. Dus waar we eerst vooral bezig waren met het vormgeven van de plannen, zitten we nu echt in een andere fase. Mijn voorganger, Frans Kuppens, heeft de plannenmaakfase prima gedaan. Ik ga zijn lijn doortrekken.”

Samen aan de slag

“Het kan niet anders dan dat we samenwerken in onze regio. Juist in de uitdagingen als netcongestie en energie-armoede kunnen we meer bereiken als we samenwerken. Ik noem bijvoorbeeld De Groene Zone isoleren. We hebben geleerd van De Groene Zone, toen we met dit project zonnepanelen aanboden aan onze inwoners. Nu gaan we dit ook voor isoleren doen. Omdat we samenwerken op juridisch, administratief en marketingvlak kunnen we samen meer bereiken dan één gemeente alleen. Zo zouden we op die manier ook best met de regio gezamenlijk een klusbus willen inzetten. Gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen we met kleine maatregelen helpen om energie te besparen. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken, is het motto. Helaas komen we wel handen tekort om dit snel te regelen.

Andere vormen van samenwerking vind je bijvoorbeeld bij de problematiek rondom netcongestie. We gaan kijken of we een virtueel net kunnen realiseren waarbij we op bedrijventerreinen aan de ene kant energie kunnen besparen, maar ook kunnen opwekken. En deze energie vervolgens met elkaar goed verdelen. Wat de een te veel opwekt, kan de ander gebruiken. Of afspraken maken over gebruik bij pieken, het kan als we samenwerken. Dit is nog in een voorstadium, maar het heeft potentie. We gaan dat slim doen!

Verschil stad - platteland

Niet elke gemeente is hetzelfde natuurlijk. We moeten in de MRE regio een goede stad-landverhouding houden. Het onderzoek naar nieuwe warmtebronnen wijst bijvoorbeeld uit dat we in de Kempen weinig warmtebronnen hebben die collectief en financieel betaalbaar kunnen worden ingezet in een meer landelijke omgeving. Bij geclusterde woningen in de stad is dat een ander verhaal. We zullen dus niet allemaal op dezelfde oplossing uitkomen. Maar kennis delen en samenwerken gaat ons zeker helpen.

Pionieren

De komende tijd gaan we werk maken van het monitoren van onze inspanningen. Er zullen projecten afvallen, maar er zullen ook nieuwe technieken bijkomen die ons gaan helpen. Er zit nog veel in een pionierfase en subsidies van het Rijk zijn hier echt nog wel nodig. Al met al ben ik trots dat ik de komende tijd een rol heb bij het verbinden en  samenwerken in onze RES-regio.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen