Terugblik podiumbijeenkomst in Helmond - Als wij veranderen, doen jullie dat dan ook?

14-07-2022
1227 keer bekeken

De energietransitie is een enorme opgave. Als we doorleven zoals we nu doen, gaan we onze klimaatdoelstellingen niet halen. Om inzicht te krijgen in hoe we samen kunnen veranderen, organiseerde de raadsleden van gemeente Helmond op 14 juni een Podiumbijeenkomst. Wij blikken terug,

De open bijeenkomst over Duurzaamheid en Energietransitie vond plaats in het Dr. Knippenbergcollege. Twee scholieren trapten de avond af met een prikkelende vraag. ‘Wij zijn allebei vegetarisch, wat doen jullie voor onze toekomst?’ Daarmee is de toon gezet. Deze scholieren, de jeugd die de toekomst heeft, zijn bereid om te veranderen. Tegelijkertijd belichamen zij de reden om samen de energietransitie te maken naar een duurzame wereld. Voor hen doen we het. En als zij veranderen, dan kunnen wij dat toch ook?

Grote uitdaging

Onderzoeker en gastspreker Saskia Visser van Universiteit Wageningen benadrukte vervolgens dat we voor een grote uitdaging staan. ‘Voor 2050 willen we als EU volledig circulair en klimaatneutraal zijn, met 0 vervuiling. Om dat te bereiken moeten we op een fundamenteel andere manier gaan produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú gemaakt worden.’

Fase chaos

Een transitie maken is niet eenvoudig en kent verschillende fases. Waar staan we nu? Saskia legde uit: ‘We zijn goed onderweg, maar wanneer je het urgentiegevoel verhoogt, experimenteert en probeert te versnellen ontstaat er chaos. Daar zitten we nu. Wat moeten we doen om hieruit te komen? Door middelen beschikbaar te stellen, elkaar uit te dagen, structuren af te breken en de verbinding te zoeken. Dat doen we hier samen vandaag.’

Hoe staan we er voor in Helmond?

Terug naar Helmond. Daniëlle Valkenburg, Programmamanager Energietransitie & CE bij Gemeente Helmond, vertelde hoe de stad er voor staat. ‘We willen allemaal fijn kunnen blijven wonen, werken en verblijven in Helmond. In een gezonde, groene en innovatieve stad, die bestand is tegen extreem weer. Nu én in de toekomst: voor deze en volgende generaties. Nietsdoen is geen optie. De benodigde plannen en beleidskaders zijn er. We moeten nu keuzes maken en die zullen soms lastig zijn, maar laten we aan de slag gaan!'

Heet hangijzer: netschaarste

Gastspreker Enexis was op het juiste moment aanwezig. Een paar dagen eerder werd bekend dat energie terug leveren en afnemen in Brabant niet meer mogelijk is nu het netwerk vol zit. Samen met TenneT beloofde de netbeheerder er alles aan te doen om transportschaarste op te lossen en te blijven investeren in het netwerk. Maar niet op een hele korte termijn. Gastspreker Justus Donderwinkel van EARN-E heeft wellicht een oplossing: energie besparen en delen met realtime slimme meter data.

Is waterstof dé oplossing?

Een veelgehoorde mening is dat waterstof ‘alles’ oplost. Maar is dat ook zo? Roland Roijackers van het RES-MRE programmateam vertelde over de zin en onzin van waterstof.  ‘Het wordt steeds duidelijker dat waterstof een belangrijke rol zal hebben in de chemische industrie en grotere opgaves. Waterstof lost dus niet alles op, voor iedereen. Maar het gaat er komen en biedt kansen!’

Samen veranderen

Terugkijkend op de bijeenkomst vond Daniëlle Valkenburg het samenzijn van raadsleden en burgers buiten de raadzaal heel belangrijk. ‘De belangrijkste les in deze energietransitie is dat wij samen ons gedrag en het systeem moeten veranderen. Die urgentie werd gevoeld bij de aanwezigen. Die energie gaat ons helpen om samen te veranderen voor onze toekomst.’

Meer informatie

Wie de bijeenkomst gemist heeft, kan hier alle presentaties nalezen. Voor wie wil meer wil weten over energie besparen en rekening houden met het klimaat is er platform Alle Lichten op Groen. Hier kunnen inwoners op de hoogte blijven van wat er in Helmond allemaal gebeurt, wat zij zelf kunnen doen én welke hulp er beschikbaar is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen