Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

07-07-2022
255 keer bekeken

Op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau werken we samen aan de uitvoering van de regionale energiestrategie. Om hier invulling aan te geven hebben we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES opgesteld.

In het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES hebben we de volgende uitgangspunten afgesproken:

  1. Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap
  2. Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring
  3. We maken strategische afspraken op regionaal niveau waar dat van meerwaarde is

Het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES wordt in de zomer van 2022 aan alle colleges ter vaststelling voorgelegd.

Lees hier meer over het samenwerkings- en uitvoeringsprogramma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen