Samen versnellen door het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma (S&UP)

Ingrid Verhagen 17-03-2022
357 keer bekeken

De ambities zijn vastgelegd in de RES 1.0. Met het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma (S&UP) brengen we in kaart wat er nu al gebeurt in welke gemeente en waar we samen nog een slag kunnen maken. Procesmanager Ronald Kraus benadrukt: ‘De gemeenten blijven aan de bal voor de lokale uitvoering.'

Als procesmanager bij Metropoolregio Eindhoven faciliteert Ronald Kraus de samenwerking tussen de 21 gemeenten. ‘Met het S&UP verkennen we waar de energietransitie makkelijker, sneller of slimmer kan door samen te werken. Zo kan iedere gemeente voor zich een milieuonderzoek doen naar zoekgebieden, maar samen een onderzoek doen voor alle gebieden tegelijk is efficiënter. Met een regionaal uitvoeringsplan kun je als gemeente laten zien waar je aan werkt en hoe dat past binnen het grotere regionale plaatje. Samen zien we dan ook hoe de optelsom van alle inspanningen zich verhoudt tot onze regionale ambities uit de RES 1.0 en kunnen we het gesprek met elkaar voeren waar en hoe het misschien beter of sneller kan.’

Ronald Kraus - Procesmanager MRE  ​
Ronald Kraus - Procesmanager MRE

Gemeente blijft aan zet

Ronald benadrukt dat de gemeenten aan zet blijven. ‘De gemeenteraden hebben de RES 1.0 vastgesteld. Ook voor de uitvoering neemt de gemeente de uiteindelijke beslissingen. Zij kennen de lokale situatie immers het best. Het is balanceren tussen aan de voorkant gezamenlijk regionaal afspraken maken en lokaal toch stappen voorwaarts doen als er nog  geen gezamenlijke afspraken zijn. Door samen het gesprek aan te gaan en kennis te delen over wat het beste werkt en dit eventueel vast te leggen in afspraken, kunnen gemeenten versnellen. Zo helpen gemeenten elkaar in het halen van de ambities.’

Regio in kaart brengen

Wat is de planning van het S&UP? ‘Tot en met de zomer zetten we op een rijtje welke gemeente waarmee bezig is. Welke projecten lopen er? Hoe ver staat een gemeente in het invullen van de zoekgebieden? Welke thema’s hebben de aandacht per gemeente? Vervolgens kijken we in het najaar wat de belangrijkste kansen voor versnelling zijn. Het overzicht van projecten en de kansen voor versnelling, die we verder willen onderzoeken, maakt onderdeel uit van de RES 2.0.’

Samenwerking

‘We zijn in de Metropoolregio goed bezig al zeg ik het zelf. Al heel vroeg in het RES-proces hebben we werkgroepen opgericht. Hierin werken ambtenaren uit verschillende gemeenten samen op de verschillende thema’s. Door deze manier van werken leer je van elkaar wat er op alle  plekken in de regio gebeurt. Die kennis kun je meenemen naar je eigen gemeente. Of je ontdekt dat je de krachten kunt bundelen door gezamenlijke visievorming, inkoop of het inrichten van 1 loket. We zullen met elkaar steeds sneller gaan ontdekken, waar en tot welk niveau één aanpak voor meerdere gemeenten goed werkt en waar er lokaal maatwerk nodig is.’  

Van inzicht en overzicht naar samenwerking

Wanneer is het S&UP volgens Ronald geslaagd? ‘Het ultieme doel is dat we zo doelmatig mogelijk met elkaar aan de Energietransitie werken, maar dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van het S&UP. Maar het S&UP helpt daar wel bij, doordat alle partijen in onze regio op de hoogte zijn van elkaar hoe we samen in de volle breedte aan de energietransitie werken. Dat we weten: die gemeente timmert met besparing aan de weg, de andere gemeente heeft een warmtebron waar we wat mee zouden kunnen en in die gemeente wordt duurzame opwek gerealiseerd. En met dit inzicht bepalen we samen waar we het beter en sneller gaan proberen te doen en dit bijvoorbeeld uit te proberen in verschillende coalities van samenwerking. Als die beweging steeds meer wordt gemaakt,  dan mogen we daar met recht trots op zijn. Daar gaan we voor!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen