RES 1.0 vastgesteld en reacties

16-03-2022
519 keer bekeken

Voor wie het wellicht gemist heeft, de RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB’s van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. Bekijk de RES 1.0 en de reacties van de gemeenteraden en de besturen van de waterschappen en de provincie.

Alle 21 gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven hebben eind 2021 de RES 1.0 vastgesteld. De vaststelling door de algemene besturen van de waterschappen Dommel en Aa en Maas én door de Gedeputeerde Staten van de Provincie had al eerder plaatsgevonden.

Bekijk hier de RES 1.0.

Reacties

De gemeenteraden zijn overwegend positief over de afspraken die er regionaal zijn gemaakt om tot een duurzame energievoorziening te komen. In totaliteit moet er 2TWh aan hernieuwbare energie uit zon en wind worden opgewekt. De gemeenteraden blijven wel aandacht vragen voor voldoende betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij de uitvoering van de RES. 

Bekijk de reacties op de RES 1.0

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen