RES 1.0 vastgesteld

Eline Bergshoeff 31-12-2021
794 keer bekeken

Van alle 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Eindhoven hebben de gemeenteraden de RES 1.0 nog vóór de kerst vastgesteld. De vaststelling door de algemene besturen van de waterschappen Dommel en Aa en Maas én door de Gedeputeerde Staten van de Provincie had al eerder plaatsgevonden

De gemeenteraden zijn overwegend positief over de afspraken die er regionaal zijn gemaakt om tot een duurzame energievoorziening te komen. In totaliteit moet er 2TWh aan hernieuwbare energie uit zon en wind worden opgewekt. De gemeenteraden blijven wel aandacht vragen voor voldoende betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij de uitvoering van de RES. 

Bekijk hier de RES 1.0.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen