Raadslid Anne Damen: Met begrijpelijke lokale taal kunnen we samen de energietransitie maken

Ingrid Verhagen 16-12-2021
1023 keer bekeken

Al op haar dertiende rolde Anne Damen-Verstappen de politiek is. Tegenwoordig is ze raadslid bij gemeente Deurne. Binnen haar fractie DeurneNu is ze ‘Chef RES’. Ze maakt ze zich hard om ondernemers en inwoners te betrekken bij de Regionale Energiestrategie.

Als ‘Chef RES’ is Anne vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. Ze bezocht de informatieavonden, webinars en vragenuurtjes en pluisde alle stukken uit. Anne: ‘Wat mij hierin opvalt is dat de informatie vaak heel abstract is. In hoofdlijnen zijn we het allemaal met elkaar eens. We staan met z’n allen voor de enorme uitdaging om samen een energietransitie te maken. Er ligt een landelijke opgave en daar moeten we ook in onze regio aan voldoen. Maar wanneer het concreet wordt, ontstaan de eerste scheurtjes.’

Betere informatie voor burgers

Anne benadrukt dat de RES 1.0 nu nog een plan is. ‘Er is nog niets in beton gegoten. Maar er zijn al wel zoekgebieden aangewezen voor grootschalige opwek. Wanneer ik de publieksversie van de RES 1.0 doorlees, dan valt het me op dat het woord ‘Deurne’ nul keer voorkomt. Ook het kaartje van de zoekgebieden is niet duidelijk.’ Naast Raadslid is Anne ook advocaat. Ze pleit dan ook voor meer begrijpelijke informatie voor inwoners. ‘Door simpelweg straatnamen te noemen, kan een burger eenvoudig zien of een opwekgebied in de buurt is van zijn huis of werk. Door burgers duidelijk te informeren, kunnen we deze energietransitie samen maken.’

Geen zonnepaneelwoestijn, maar zon op dak

Haar grootste angst is dat Deurne een ‘zonnepaneelwoestijn’ wordt. ‘Deurne is een dichtbevolkt gebied. Onze grond is schaars en hebben we hard nodig voor woningen en ondernemingen, zoals agrarische bedrijven. Tegelijkertijd zijn we onderdeel van de Peel en hebben we veel mooie natuur waar inwoners en toeristen graag recreëren. Ruimtelijke wensen zullen altijd concureren, maar we kunnen onze grond maar één keer vergeven. Daarom kijk ik kritisch naar de aangegeven zoekgebieden en de plannen. Een positieve trend is dat ondernemers zelfvoorzienend willen zijn en hun eigen duurzaam opgewekte energie gebruiken. Dat zien we terug in recente bestemmingsplannen. Zo is werkbladenspecialist Jetstone aan het uitbreiden en leggen zij de daken van hun bedrijfspand vol zonnepanelen. Daar liggen de kansen voor ondernemers in onze regio.’

Met beide voeten op de zandgrond

De energietransitie kan niet gemaakt worden zonder inwoners. Vanuit haar rol als raadslid ziet Anne erop toe dat inwoners geïnformeerd en meegenomen worden. ‘Ik kan als raadslid niet persoonlijk huis-aan-huis gaan uitleggen wat de impact is van de RES. Dat zou ook niet moeten, want dan krijg je een politiek gekleurde boodschap. Wat ik wel kan en doe als raadslid, is erop toezien dát burgers betrokken worden. Daarbij vind ik het belangrijk dat het verhaal verteld wordt door iemand die onze taal spreekt. Die onze gemeente kent, weet wat er speelt en met beide voeten op de zandgrond staat. Dat gaat helpen om de boodschap te laten landen en inwoners en ondernemers mee te nemen in de uitdaging waar we samen voor staan.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen