RES 1.0 naar gemeenten, provincie en waterschappen voor besluitvorming

Ingrid Verhagen 05-10-2021
739 keer bekeken

We hebben een mijlpaal bereikt: het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie heeft samen met de Stuurgroep RES de RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming.

Dit proces heeft langer geduurd dan eerst gepland, maar gaf daardoor de kans om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te kunnen maken, is een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een planMER. Hiermee is een verdiepingsslag gemaakt op de eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren. Er is ook regelmatig afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met een vertegenwoordiging van regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Reacties van raden, steekholders en inwoners verwerkt
Alle reacties zijn vervolgens afgewogen. In onderstaande documenten is weergegeven hoe de Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie zijn omgegaan met de reacties vanuit raden, stakeholders en inwoners. En daarmee op welke manier adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0, of meegenomen in de doorontwikkeling naar de RES 2.0, die op 1 juli 2023 moet worden opgeleverd. Dit overzicht is als bijlage opgenomen bij de RES 1.0. Na vaststelling van de RES 1.0 wordt deze gedeeld met het Rijk. Voor vragen over de RES kunnen inwoners bij de eigen gemeente terecht.

Van RES naar uitvoering
Gelijktijdig wordt door de verschillende partijen op lokaal, subregionaal en regionaal niveau ook gewerkt aan de uitvoering. Daarbij kijken we, net als onze inwoners, over de gemeentegrenzen heen. Er wordt intensief samengewerkt en geïnvesteerd om initiatieven verder te helpen. Om de RES naar uitvoering te brengen zijn grote stappen nodig. De uitvoering is bij verschillende partijen belegd, op verschillende schaalniveaus (lokaal, subregionaal, regionaal). De uitdaging is om dit samen goed te organiseren tussen gemeenten, provincie, netbeheerders en andere maatschappelijke partners. Om hier invulling aan te geven stellen we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES op. Gemeenten, Waterschappen en de Provincie gaan zich nu buigen over de RES 1.0. Het vaststellen van de RES 1.0 door deze partijen zal plaatsvinden op deze data.

Bekijk de RES 1.0
Bekijk hier de RES 1.0
Download hier de versie van de RES 1.0 om uit te printen

Bijlagen RES 1.0
Bijlage 1.1 Onze leidende principes en afwegingskader
Bijlage 2.1 Resultaten internetconsultatie
Bijlage 2.2 Financiële participatie en lokaal eigendom
Bijlage 2.3 Rapportage Energie Community MRE
Bijlage 3.1 Besparing - Doelgroep Wonen
Bijlage 3.2 Besparing - Doelgroep Bedrijven
Bijlage 3.3 Besparing -  Doelgroep Maatschappelijk vastgoed
Bijlage 4.1 Regionale Structuur Warmte
Bijlage 5.1 No-regret maatregelen
Bijlage 5.2 PlanMER RES MRE
Bijlage 5.3 Nota van Beantwoording PlanMER
Bijlage 6.1 Netimpactrapportage RES MRE
Bijlage 7.1 Reacties op de (concept) RES 1.0: Gemeenten
Bijlage 7.2 Reacties op de (concept) RES 1.0: Overige overheden
Bijlage 7.3 Reacties op de (concept) RES 1.0: Stakeholders

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.