Positief advies Commissie MER: milieueffecten goed in beeld

27-07-2021
719 keer bekeken

De mogelijke milieugevolgen van de regionale energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven zijn goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport aan de provincie Noord-Brabant.

Regionale energiestrategie en milieueffecten
De metropoolregio Eindhoven wil in 2030 jaarlijks 0,57 TWh aan wind- en zonne-energie opwekken. De keuzes hierover, hoe en waar, komen in een regionale energiestrategie. Daarna leggen de gemeenten in de metropoolregio de keuzes vast in hun eigen omgevingsbeleid. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het milieueffectrapport dat de besluitvorming over de regionale energiestrategie ondersteunt.

Milieueffecten in kaart gebracht
Het milieueffectrapport (PlanMER) laat zien dat er drie opties zijn onderzocht om duurzaam elektriciteit op te wekken en dat deze alle drie ruimschoots 0,57 TWh halen. Er is een goed overzicht van de mogelijke milieueffecten door wind- en zonneprojecten en het rapport bevat veel kaartmateriaal, zegt de Commissie. De milieueffecten van de opties verschillen met name wat betreft de gevolgen voor de natuur.

Samenwerken voor het milieu
Wel waarschuwt de Commissie ervoor dat milieuvoordelen die ontstaan bij clustering in de meest kansrijke zoekgebieden niet benut worden als de 21 gemeenten afzonderlijk keuzes maken. Denk hier nog goed over na, adviseert de Commissie. Ook geeft zij nog suggesties om de gevolgen voor het landschap en natuur in de toekomst in de gaten te houden. Concluderend is het advies* van de commissie om de aanbevelingen uit het milieueffectrapport te betrekken bij de verdere besluitvorming van de regionale energiestrategie.

Eerste regio met positief milieuadvies
Met deze beoordeling is metropoolregio Eindhoven de eerste RES-regio met een definitief positief toetsingsadvies op het milieueffectrapport. Wij bedanken alle partners die zich hiervoor samen met ons hebben ingezet!

*Bekijk hier het volledige advies.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen