Netbeheerder Enexis doet miljoeneninvesteringen om elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst

Ingrid Verhagen 17-06-2021
798 keer bekeken

De energietransitie komt eraan, dat voelt ook Robert Aerts. In zijn rol als strategisch adviseur bij Enexis Netbeheer werkt hij mee aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie van Metropoolregio Eindhoven.

Enexis netbeheer ziet een grote uitdaging in het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, zodat teruglevering van grootschalig opgewekte duurzame energie in 2030 mogelijk is. ‘De komende jaren zullen veel ontwikkelingen met zonnevelden en windmolens gaan plaatsvinden’, legt Robert uit. ‘Dit is op vaak op locaties in het buitengebied, zoals in de weilanden.’ Deze locaties zijn zeer geschikt voor de opwek van duurzame energie, maar van oudsher is er weinig afname van elektriciteit. Daarom moet de energie getransporteerd worden over het elektriciteitsnetwerk. Zo’n grote hoeveelheid kan het elektriciteitsnetwerk nu nog niet aan. ‘Je krijgt dan een soort file, dat noemen we netcongestie. Voor ons als netbeheerder ligt de uitdaging dus bij de teruglevering van de opgewekte energie.’

Investeren op de juiste locaties
Een zonneveld kan binnen een jaar gebouwd worden. Om de diverse knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen, hebben Enexis en TenneT zo’n 5-8 jaar de tijd nodig. Robert benadrukt dat Enexis en ook Tennet hier volop mee bezig zijn. ‘Voor een deel zijn wij afhankelijk van de RES. Hoe concreter wij weten waar de duurzame energie grootschalig wordt opgewekt, hoe beter wij op de juiste plekken kunnen investeren in ons netwerk. Infrastructurele aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk kennen een langere doorlooptijd door ruimtelijke inpassingen. Tegelijkertijd weten we dat we deze energietransitie samen gaan realiseren. Daarom investeren we nu al miljoenen in ons elektriciteitsnetwerk. Op diverse plekken in de Metropoolregio treffen we voorbereidingen door het aanleggen van kabels in de grond en plaatsen van elektriciteitsstations.'

Planning
Een exacte planning richting 2030 kan Robert op dit moment dan ook niet geven. ‘Het is een complex speelveld, waarbij we tot een integrale oplossing moeten komen. Naast het ontwikkelen van duurzame opweklocaties, moeten woningen van het aardgas af en verandert de mobiliteit door de komst van elektrische auto’s. Al deze veranderingen komen samen en zijn een enorme verandering van ons energiesysteem. Net zoals de RES iedere 2 jaar wordt bijgesteld, doen wij dat ook met onze investeringsplannen. Door samen met gemeenten en de provincie een goede invulling te geven aan deze transitie, komen we samen tot een goede planning.'

Accu’s, waterstof en ijzerpoeder
In de opslag van duurzaam opgewekte energie, speelt Enexis als netwerkbeheerder een beperkte rol. Robert legt uit: ‘Dit is een ontwikkeling die vanuit de commerciële marktpartijen moet ontstaan. Onze rol als regionale netbeheerder bestaat voornamelijk uit het realiseren van aansluitingen en het uitbreiden en onderhouden van het elektriciteitsnetwerk.’ Er zijn verschillende manieren om energie op te slaan. 'Met accu’s kun je energie op een later moment gebruiken. Ook kun je energie omzetten naar waterstof, daar kun je auto’s of bussen op laten rijden en zo inzetten voor mobiliteit.’ Robert noemt ook nog een aantal innovaties voor de toekomst. ‘We zitten hier middenin de Brainport-regio waar veel oplossingen van morgen worden uitgevonden. Zo wordt er onderzoek gedaan naar ijzerpoeder en energie opslaan in basalt. Dit kan mogelijk nieuwe kansen bieden voor de komende jaren.’

Eerst isoleren, dan zonnepanelen
Veel inwoners willen ook hun bijdrage leveren aan de energietransitie. Robert krijgt regelmatig het signaal dat mensen met een huurwoning willen overstappen op zonne-energie, maar dat de woningcorporatie ‘nee’ verkoopt. Hoewel hij niet op de stoel van de coöperaties wil gaan zitten, legt hij uit dat de woningcorporaties hier keuzes in moeten maken. ‘In sommige situaties betekent dat eerst energie besparen. Zonnepanelen plaatsen op een verouderd dak heeft bijvoorbeeld geen zin. Door eerst het dak te vernieuwen en isoleren, zorg je ervoor dat de warmte niet via het dak vervliegt. Pas daarna is het zinvol om zonnepanelen te plaatsen. Ondanks transportschaarste in diverse gebieden in Metropoolregio Eindhoven, kunnen particulieren thuis al wel aan de slag met zonnepanelen voor het terugleveren van energie en dat is goed nieuws!’  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen