Vragen over de RES? Bezoek ons vragenuur

15-06-2021
945 keer bekeken

De energietransitie is volop gaande. Dat kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoekgebied” in mijn gemeente? Wordt de omgeving wel betrokken bij de uitvoering van de plannen? Voor deze en andere vragen organiseren we een reeks online-vragenuurtjes.

Planning RES 1.0
Op woensdag 21 juli geeft het Portefeuillehoudersoverleg (Poho) Energietransitie de voorlopige versie van de RES 1.0 vrij. Op die avond stond een vragenuurtje gepland voor volksvertegenwoordigers en de dag erna een vragenuurtje voor inwoners. Het is te kort dag om alle teksten goed door te nemen en hierover vragen te stellen. Daarom zijn de vragenuurtjes verplaatst naar direct na de zomer, namelijk op woensdag 8 en donderdag 9 september voor respectievelijk volksvertegenwoordigers en inwoners. Zo heeft iedereen voldoende tijd om zich in de voorlopige versie van de RES 1.0 te verdiepen.

Eind september wordt RES 1.0 vrijgegeven. Vanaf dat moment start de besluitvorming in alle 21 gemeenteraden, bij de twee waterschappen en de provincie. Het moment van de behandeling van de RES 1.0 verschilt per gemeente. Kijk hiervoor te zijner tijd naar de vergaderagenda op de website van uw gemeente. Het overzicht van de data volgt na de zomer ook op deze website.

Vragen over de energietransitie
De energietransitie is volop gaande. Onze regio profiteert al jaren van duurzame energie van windmolens en zonneweides. Met de regionale energiestrategie gaan we meer energie opwekken uit zon en wind. Dit heeft gevolgen voor de leefomgeving. Dit kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoekgebied” in mijn gemeente? Wordt de omgeving wel betrokken bij de uitvoering van de plannen? En waarmee moet ik als raadslid rekening houden bij de besluitvorming over RES 1.0?

Online-vragenuurtjes
Voor deze en andere vragen organiseren we een reeks online-Vragenuurtjes. Dit doen we voor gemeenteraadsleden, bestuursleden van de waterschappen en PS-leden, maar ook voor inwoners. Hiermee willen volksvertegenwoordigers helpen bij voorbereiding op de behandeling van de RES 1.0. Ons team is aanwezig om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Er wordt momenteel veel gesproken over de beperkte netcapaciteit en transportschaarste in de regio. Enexis gaat hier tijdens de Vragenuurtjes op in.

Aanmelden kan via de bovenstaande links.

Ook na de vrijgave van de RES 1.0 geven we volksvertegenwoordigers extra gelegenheid om vragen te stellen. Daarom volgt er in week 41 ook een online-vragenuurtje. Informatie over datum en tijden volgt later.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen