Raadslid Hans de Mare pleit voor duidelijke communicatie naar boeren, burgers en bedrijven

08-06-2021
782 keer bekeken

Als raadslid voor het ruimtelijke domein en duurzaamheid heeft Hans de Mare (PvdA) veel contact met Helmonders over de Regionale Energie Strategie (RES). De energietransitie leeft volop in zijn gemeente. Om samen de energietransitie te maken, pleit hij voor duidelijke communicatie.

Nu de mogelijke locaties voor grootschalige opwek benoemd zijn in de concept-RES 1.0, wordt de transitie steeds concreter. Toch benadrukt Hans, samen met het college, dat om heel Helmond te voorzien van duurzame energie er meer kleinschaligere projecten nodig zijn zoals zon-op-dak en kleinschalige zonneparken. Want wie de concept-RES 1.0 goed leest, leert dat de grootschalige zon- en windparken slechts een onderdeel zijn van een groter plan om samen de energietransitie te maken.

Regionale samenwerking
‘Net als veel mensen, ben ik ervan overtuigd dat de energietransitie onvermijdelijk is’, begint Hans. Daarbij benadrukt hij achter de regionale aanpak te staan. ‘Om onze doelen te halen, is er regionale coördinatie nodig. We moeten niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.’ De kwaliteit van de samenwerking ziet Hans dan ook terug in de onderzoeken, rapporten en presentaties. ‘Wanneer je de soms lijvige onderzoeken bekijkt, dan zie je dat er goed en intensief gezocht is naar mogelijke locaties voor het opwekken van zon- en windenergie. Wat nog wel beter kan is het overbrengen van deze informatie over de bühne: naar burgers, boeren en bedrijven.’

Grootschalige opwek slechts een kwart van totaalopgave
Documenten zoals de concept-RES 1.0 en de PlanMER zijn volgens Hans vaak te ambtelijk opgezet. ‘Een burger ziet 30 pagina’s met mogelijke opweklocaties. Daar schrikken inwoners van.’ Veel mensen vragen dan ook aan het raadslid of er wel voldoende naar alternatieven is gekeken. Zoals zonnepanelen plaatsen op bedrijventerreinen. ‘Dat is zeker het geval’ benadrukt Hans. ‘Wanneer je de concept-RES 1.0 nauwkeurig doorneemt, dan zie je dat grootschalige opwek slechts een kwart is van de totale opgave. De opwekmogelijkheden zijn namelijk in vier delen opgesplitst: opweklocaties die al zijn gerealiseerd; locaties die in de pijplijn zitten; zogenaamde ‘no-regret maatregelen (zoals opwek langs snelwegen), en de onderzochte locaties voor grootschalige opwek. Ook zijn de genoemde locaties, mógelijke locaties voor zon- en windopwek. Het is een inventarisatie. Als regio, dus alle gemeenten in samenspraak, maken wij hiervan een selectie. Niet alle genoemde locaties worden uiteindelijk een opweklocatie. We kijken kritisch naar de impact op omwonenden en het milieu. Ik schat in dat van alle locaties, straks 15-20% daadwerkelijk toegewezen wordt voor het opwekken van duurzame energie.’

Onze opgave: 2 TWh duurzame opwek
Om meer draagvlak voor de energietransitie te krijgen, is het volgens Hans belangrijk dat mensen het grotere plaatje begrijpen. ‘Onze totale opgave is om 2TWh duurzame energie op te wekken.’ Hans erkent dat deze opgave een transitie is en dat een transitie weerstand teweeg brengt. ‘Goede communicatie helpt daarbij om deze overgang samen te maken. Windmolens en met name zonneparken zijn niet definitief. Die kunnen ook als transitiemodel worden gezien. In de toekomst komen er mogelijk innovatieve alternatieven, zoals bijvoorbeeld energie uit zeewier halen. In Helmond is het uitgangspunt dat de grond van de opweklocaties altijd terug moet kunnen naar de oorspronkelijke staat. Dat betekent dat als nieuwe technieken over enkele decennia kunnen worden ingezet, de zonne-opwekparken weer afgebroken kunnen worden en teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat. En als je dat weet, kijk je als inwoner wellicht weer wat zonniger tegen de transitie aan.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen