Werkgroep Warmte zet kansen van waterstof, geothermie en biogas op de agenda

Ingrid Verhagen 06-05-2021
545 keer bekeken

Op 29 april hield de werkgroep Warmte een webinar over de Regionale Structuur Warmte. In de Concept RES 1.0 werd duidelijk dat er in Metropoolregio Eindhoven geen overvloed aan warmtebronnen is.

Waar gemeenten individueel aan hun eigen transitievisie op warmte (TWV) werken, kijkt de werkgroep met een overkoepelende regionale blik naar deze uitdaging. Werkgroepleider Bas Driessen legt uit hoe bovenlokale bronnen gebruikt kunnen worden voor de hele regio en welke innovaties in de toekomst kunnen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen.

Alle bronnen benutten
‘Als eerste wilde ik weten of gemeenten zich er bewust van zijn dat ‘all-electric’ niet het antwoord is op deze uitdaging’, begint Bas Driessen. De werkgroep Warmte zet zich in om alle bronnen van warmte te benutten. De aanwezige ambtenaren die het webinar bijwoonden beaamden dat zij dit ook belangrijk vinden. Net als van het afgaan van aardgas. Bas ziet dat veel gemeenten hier mee bezig zijn. ‘Bijvoorbeeld in Deurne zijn er verkenningswijken waar gekeken wordt hoe ze woningen gasvrij kunnen maken.’ Gemeenten zoeken ook naar alternatieve bronnen. Geldrop-Mierlo onderzoekt of het oppervlaktewater dat door de Dommel en het Eindhovens Kanaal stroomt, gebruikt kan worden als warmtebron. ‘Dit noemen we aquathermie’, verduidelijkt Bas. ‘Met oppervlaktewater kun je warmte opwekken waardoor er minder stroom nodig is om woningen te verwarmen.’

Bovenlokale bronnen voor meerdere gemeenten  
De werkgroep bracht ook bovenlokale bronnen in kaart. Bas legt uit: ‘Dit zijn bronnen die zoveel warmte opwekken, dat ze ingezet kunnen worden voor meerdere gemeenten.’ Een voorbeeld hiervan is zinkproducent Nyrstar in Budel. ‘De hoeveelheid restwarmte die hier opgewekt kan worden is te groot voor de gemeente Cranendonck alleen. Als werkgroep onderzoeken wij dit soort kansen die potentie hebben voor de hele regio.’ Ook deed de werkgroep een studie naar biogas. ‘We onderzochten de mogelijkheden om mest van veehouderijen in de Peel te gebruiken voor het opwekken van energie.’

Innovatieagenda
Metropoolregio Eindhoven is een regio van innovatie. De werkgroep zet hierop in door nieuwe technieken op de agenda te zetten. ‘In juni presenteren we onze plannen tijdens het portefeuillehoudersoverleg (PoHO). Onderdeel hiervan is de innovatieagenda.’ Hierop staat onder andere het onderwerp waterstof. ‘In onze regio wekken we al veel energie op, terwijl het netwerk nog niet toereikend is. ‘Dan kun je wachten tot het netwerk toereikend is, maar je zou er ook waterstof van kunnen maken. Wat je vervolgens weer kunt inzetten voor mobiliteit.’ 

Online platform voor warmte
Als laatste ontwikkeling voor de nabije toekomst, noemt Bas het online platform voor warmte. ‘We zijn met de provincie in gesprek om het warmtebronnenregister uit te breiden.’ Dit bevat nu een overzicht van alle warmtebronnen in de provincie. ‘We willen het uitbreiden tot een regionaal platform. Door aan feitelijke informatie ook conclusies te verbinden, geven we het register meer betekenis. Zo kun je in de toekomst in één oogopslag zien wat de potentie is van bijvoorbeeld geothermie.’ Doel is om het register te koppelen aan de Regionale Structuur Warmte en projecten. Bas besluit: ‘Dan ben je niet afhankelijk van de 2-jarige RES cyclus, maar kun je ook tussentijds actuele informatie laten zien!’

Webinar gemist? Je kunt het webinar hier terugkijken of de presentatie hier nalezen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen