Proces Regionale Energiestrategie in de komende maanden

Ingrid Verhagen 22-03-2021
460 keer bekeken

De 21 wethouders energie en duurzaamheid gaven afgelopen week de concept RES 1.0 vrij voor consultatie door gemeenteraden, provincie en waterschappen. Zij kunnen tot eind juni hierop reageren. De wethouders hebben de ambitie uitgesproken om in november de RES 1.0 ter besluitvorming voor te leggen.

2020: Concept RES
Stapsgewijs ontwikkelt de MRE de RES 1.0. In de zomer van 2020 is de conceptversie van de RES besproken in alle gemeenteraden en vastgesteld door alle colleges en de besturen van de waterschappen en provincie. Hun reacties zijn meegenomen in de concept RES 1.0. De energiebespaarplannen, de milieueffecten van duurzame energieopwekking en de doorrekening van ons regionale elektriciteitsnetwerk zijn in de concept RES 1.0 nader uitgewerkt.

Consultatie op concept RES 1.0
Van 22 maart tot 1 juli krijgen gemeenteraden de gelegenheid om hun reactie op de concept RES 1.0 te geven. Dit valt samen met de inspraakprocedure voor inwoners op de planMER. De inspraakprocedure start in mei en duurt zes weken. In het vervolgtraject – na 1 juli  – kunnen we met alle input van de raden en stakeholders en vanuit de PlanMER-procedure komen tot een verdere selectie in de zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwekking van energie. Ook worden scenario’s voor de warmtebronnen verder uitgewerkt. Daarnaast wordt in samenwerking met de betreffende stakeholders verder gewerkt aan besparingsmodules per doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk afspraken van ‘green deals’ met bedrijven. Met al deze input kan de RES 1.0 worden afgerond. 

Naar RES 1.0
In november wordt de RES 1.0 voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers voor besluitvorming.

Meer informatie
Om inwoners goed te blijven informeren over de RES volgen er dit voorjaar en dit najaar online informatieavonden. Ook in de gemeenten zelf worden (digitale) bijeenkomsten georganiseerd. Inwoners kunnen met hun eigen gemeente in gesprek over de kansen en de gevolgen van de regionale energiestrategie. Volg de actuele ontwikkelingen over de RES op onze website.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.