Inspraakprocedure voor planMER in mei

22-03-2021
871 keer bekeken

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen, provincie en Enexis werken samen met alle betrokken stakeholders aan de regionale energiestrategie (RES). Onderdeel van de RES zijn de zoekgebieden.

Dit zijn potentiële locaties waar duurzame energie kan worden opgewerkt uit zon en wind. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden te kunnen maken, laten we een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitvoeren, een planMER. 

Milieueffecten onderzocht in PlanMER
De MRE-regio volgt in de ontwikkeling van de RES een zorgvuldig proces. Anders dan de meeste andere energieregio’s heeft de MRE ervoor gekozen om de milieueffecten van de zoekgebieden grondig te laten onderzoeken via de zogenoemde planMER. Dit is voor de RES niet verplicht. Wij zijn daarin een pilot-regio: de commissie MER kijkt met ons mee hoe we dit proces het beste vorm kunnen geven. Met de keuze voor deze procedure volgen wij een eigen zorgvuldig proces naar de RES 1.0, dat wel wat langer duurt, maar completer is en de kans geeft om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan. “Door de opbrengsten en de milieueffecten van zoekgebieden nu al te laten onderzoeken krijgen we op regionaal niveau een goed beeld van de kansen en risico’s van duurzame energieopwekking. Bovendien helpen we hier gemeenten uiteindelijk mee om goede keuzes te maken op lokaal niveau”, stelt stuurgroepvoorzitter MRE RES Frans Kuppens. 

Selectie van zoekgebieden
In de PlanMER wordt er enerzijds gekeken naar de hoeveelheid energie die duurzaam kan worden opgewekt en anderzijds wat de gevolgen hiervan zijn voor landschap, natuur en leefomgeving. Deze zomer kunnen we met alle input die we vanuit de PlanMER-procedure en van raden en stakeholders ontvangen komen tot een verdere selectie in de zoekgebieden in de RES 1.0.

Inspraakprocedure 
De planMER is in mei beschikbaar. Inwoners kunnen via een inspraakprocedure op de planMER reageren. Meer informatie over deze procedure volgt binnenkort op deze website.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen