Inwoners Zuidoost-Brabant geven in enquête aan betrokken te willen worden bij de RES

Ingrid Verhagen 03-03-2021
656 keer bekeken

De weg naar een duurzame leefomgeving gaat stapsgewijs en doen we samen. Om de energietransitie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat inwoners belangrijk vinden, hielden we een enquête. Doel van de enquête was om de voorkeuren, suggesties en zorgen van Brabanders naar boven te halen.

Ruim 1.700 inwoners uit de energieregio Zuidoost Brabant gaven hun input in de periode van 20 oktober tot 14 december 2020. De deelnemers aan het onderzoek variëren in leeftijd van 16 tot 70 jaar en ouder, komen uit alle 21 gemeenten en zijn overwegend hoger opgeleid.

Aandacht voor klimaatverandering
Voor 64% van de respondenten is de klimaatverandering een probleem: zij staan (zeer) positief tegenover het stimuleren van duurzame energie (60%). Een kleine groep respondenten denkt daar anders over en vindt de aandacht voor klimaatverandering overdreven (12%).

Energie besparen
Om in huis meer energie te besparen, is bijna de helft van mening dat zowel de overheid als de huiseigenaren het voortouw moet nemen. Bijna tweederde wil dat de overheid hiervoor subsidies verleent. Bij de installatie van zonnepanelen geeft bijna de helft aan advies op maat nodig te hebben. 60% maakt zich zorgen over de kosten om je huis aan te passen naar een aardgasvrije woning.

Locaties van zonne- en windparken
Inwoners hebben een duidelijke voorkeur om nieuwe zonne- en windparken te plaatsen bij bestaande infrastructuur, zoals snelwegen en energielocaties. Dit sluit aan bij het voorstel uit de concept RES. Er is geen uitgesproken voorkeur voor de opwekking van wind- of zonne-energie. 40% vindt dat de regio volop moet inzetten op windenergie, 30% is het hier niet mee eens. Terwijl 42% vindt dat we volop moeten inzetten op zonneparken, 25% vindt van niet. Bijna de helft van de respondenten ziet windmolens bij voorkeur in een cluster.

Opbrengsten van opgewerkte energie
Respondenten zien de opbrengsten van zonne- en windparken graag terug vloeien naar de samenleving. Bijvoorbeeld naar direct omwonenden (39%), naar inwoners in de regio via een fonds (33%) of naar inwoners in de gemeente (32%). Dit sluit aan op de doelstellingen van de concept RES. De helft van de respondenten wil investeren in een zonneproject of een windproject in de eigen regio en er zo zelf geld aan verdienen.

Bekendheid van de RES
De enquête maakt duidelijk dat veel respondenten nog niet bekend zijn met de RES. 18% is op de hoogte van de RES. Toch is er een grote bereidheid om mee te denken en uitvoering te geven aan de RES. Bijna 80% wil door hun gemeente betrokken of geïnformeerd worden over de plannen. Ook denken inwoners graag mee bij projecten voor windmolens of zonneparken (76%).

Samen in gesprek
De enquête bood respondenten ook de gelegenheid om in gesprek te gaan via een zogenaamde Research Community. In deze community gaan de inwoners met de onderzoekers in gesprek over de aandachtspunten van de enquête en de regionale energiestrategie. Het animo onder de respondenten was erg groot. De resultaten van de enquête en de aandachtspunten uit de Research Community worden meegenomen in het vervolg van de RES.

Lees het volledige rapport over de uitkomst van de enquête hier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen