De Werkgroep Warmte organiseerde een webinar - lees hier het verslag

21-10-2020
454 keer bekeken

Onder leiding van Jan Bekkering, trekker van de Werkgroep Warmte van de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven vond er op 22 september 2020 Webinar Warmte plaats voor de energie-ambtenaren van de 21 gemeenten. Er waren 12 gemeenten vertegenwoordigd.

Als eerste is de Regionale Structuur Warmte (RSW) toegelicht. In de MRE is er geen bestaande regionale warmte infrastructuur. Deze RSW moet opgebouwd worden vanuit gemeentelijke plannen. Voor het maken van een dergelijke regionale structuur moet er heel nauw samengewerkt worden met gemeenten die hun eigen plannen maken. Dit webinar werd georganiseerd om te inventariseren waar gemeenten mee bezig zijn op het gebied van warmtevoorziening van gebouwen binnen hun eigen gemeente. Er is in kaart gebracht met welke plannen gemeenten zijn begonnen omtrent de voorziening van warmte en of er ideeën of behoeften zijn op het gebied van samenwerking. Dit is onderzocht door middel van een enquête. De resultaten zijn tijdens het webinar gepresenteerd. Het blijkt dat nog niet elke gemeente zo ver is om concrete ideeën en behoeften te formuleren.

De ambitie is dat er periodieke (online) bijeenkomsten georganiseerd worden om tot een eventuele regionale structuur voor warmte te komen. Het is gebleken dat gemeenten graag samen willen werken en kennis delen. De manier waarop deze samenwerking gestructureerd gaat worden, moet nog verder verduidelijkt worden.

Het plan is om in november nogmaals een webinar warmte te organiseren. Hopelijk zijn er dan meer gemeenten vertegenwoordigd.

Kort samengevat: Het resultaat van deze kwalitatief inhoudelijke webinar is dat de aanwezigen meer inzicht hebben van wat de RSW inhoudt. Het is duidelijk geworden waar gemeenten mee bezig zijn en de aanwezigen hebben elkaar beter leren kennen. De website Energiewerkplaats Brabant is een platform waar ambtenaren alle informatie terug kunnen vinden. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, dient men dient zich hier eenmalig voor te registeren via deze link.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen