Webinar Regionale Structuur Warmte

20-04-2021 30 keer bekeken

Begin

29-04-2021 om 09:30

Einde

29-04-2021 om 10:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In dit webinar informeren we iedereen over de Concept RES 1.0 en de Regionale Structuur Warmte. Meld u aan, dan ontvang u per e-mail de link van het webinar.

Onze Metropoolregio Eindhoven is geen regio van overvloed, en lokale keuzes in de warmtevoorziening hebben een grote invloed op het energiesysteem van de regio. Warmte komt niet voor niets op de tweede plaats (na besparing) in de RES MRE.

Als RES werkgroep Warmte verkennen we de bovenlokale bronnen, de betekenis ervan voor de regionale energie-infrastructuur en mogelijke alternatieven. We doen onderzoek, stellen scenario’s op en ontwikkelen een model om effecten door te rekenen. Samen met de provincie ontwikkelen we een online platform waarop we informatie delen en inzicht geven in regionale aspecten van de warmtetransitie.

Uitnodiging tot interactie

In het interactieve deel van het webinar bespreken we graag uw ervaringen en vragen in relatie tot de RSW. Uw input helpt ons om de goede voorstellen te doen tijdens het Poho in juni. Ons doel is om in de RES 1.0 (Q3 2021) te komen tot een afwegingskader voor bovenlokale warmtebronnen en tot een samenwerkingsagenda op gebied van warmte.

Datum: Donderdag 29 april van 09.30 – 10.30 uur. Graag vragen we u om uiterlijk om 09.25 uur in te loggen, zodat we om 09.30 uur het webinar kunnen starten.     

Aanmelden: Aanmelden voor dit webinar kan via deze link.                       

Link sessie: Diegenen die zich hebben aangemeld ontvangen rond 26 april een e-mail met inloggegevens van het webinar. 

Het webinar wordt opgenomen. Deelnemers die niet in beeld willen komen, worden vriendelijk verzocht hun camera uit te zetten.

Cookie-instellingen