Webinar Energiebesparing bij Bedrijven

29-10-2020 34 keer bekeken

Begin

19-11-2020 om 10:00

Einde

19-11-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Discussieer mee over verbetering van de energieprestaties van de bedrijven in jullie gemeente! Georganiseerd door: Werkgroep Besparing - Bedrijven RES/MRE Voor wie:  Duurzaamheidsmedewerkers en bedrijfscontactfunctionarissen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

AGENDA
1.   Presentatie door de werkgroep
2.   Mentimeter en discussie
3.   Gelegenheid voor vragen en opmerkingen /suggesties

Voor wie:                  
Duurzaamheidsmedewerkers en bedrijfscontactfunctionarissen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Waarom:                  
De concept Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven stelt besparing voorop: de energie die we niet verbruiken hoeven we immers ook niet op te wekken.
De ervaring is dat eerdere besparingsambities maar deels zijn gerealiseerd. Met de RES zetten we daarom in op het daadwerkelijk in beweging krijgen van inwoners, instellingen en bedrijven om maximaal op energieverbruik te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. 
De werkgroep Besparing werkt daarom aan een plan voor drie verschillende doelgroepen: Wonen, Maatschappelijk vastgoed en Bedrijven. Onder Bedrijven maakt de werkgroep onderscheid tussen de thema’s Bedrijventerreinen, Kantoren, Agrarisch en Retail-Horeca. Daarbij is besparing het doel van de RES, maar wordt erkend dat voor veel bedrijven besparing onderdeel zal zijn van een bredere verduurzaming en CO2-reductie. 

In deze online sessie willen we met jullie een aanpak bespreken waarmee we de energietransitie bij bedrijven en bedrijventerreinen in de regio kunnen versnellen. Door uit te gaan van samenwerking, kennisdeling, subsidies (“wortel”) en handhaving (“stok”) willen we met bedrijven komen tot een gezamenlijk gedragen, realistische ambitie en aanpak.

Na de sessie:
. Ben je geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie en de vorderingen van het energiebesparingsplan uit de concept RES.
. Heb je kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een regionale aanpak voor energiebesparing bij de doelgroep Bedrijven.
. Kun je je bestuurder op de hoogte houden van de procesresultaten en ambities in de RES op gebied van bedrijven in de vier thema’s Bedrijventerreinen, Kantoren, Agrarisch en Retail-Horeca.
. Kan de werkgroep Besparing Bedrijven verder met jullie input.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen