Webinar Warmte in de RES MRE

27-10-2020 42 keer bekeken

Begin

12-11-2020 om 13:30

Einde

12-11-2020 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Onderwerp: Uitgangsprincipes samenwerking in de Regionale Structuur Warmte MRE (voorbereiding Poho 26 november 2020) Georganiseerd door: Werkgroep Warmte RES/MRE Voor wie: Medewerkers van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant die betrokken zijn bij het opstellen van TVW’s en uitvoeringsplannen.

AGENDA

1.   Korte terugblik naar de sessie 1 RSW
2.   Eerste aanzetten scenario’s Warmte
3.   Interactieve sessie
      Uitgangsprincipes Samenwerking Warmte in de RSW MRE
4.   Afspraken voor vervolg

Voor wie:                  
Medewerkers van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant die betrokken zijn bij het opstellen van TVW’s en uitvoeringsplannen.

Waarom:                  
De Regionale Structuur Warmte laat zien welke rol warmtebronnen en infrastructuren (kunnen) spelen in de lokale warmtetransitie.
De wijze en intensiviteit waarop gemeenten in de lokale transities kunnen samenwerken willen we voorleggen aan de 21 wethouders op 26-11.

De werkgroep Warmte ziet kansen voor een efficiënte en gedragen lokale  warmtetransitie door op onderdelen regionaal samen te werken. Daar gaan we in het Poho van 26-11 mee aan de slag. We willen dat samen met jullie voorbereiden.

In de RES 1.0 nemen we op hoe die samenwerking vorm kan krijgen en welke principes daaraan ten grondslag liggen.  Onderdelen van die regionale samenwerking kunnen zijn:

· het ontwikkelen van regionale kaders en scenario’s over de inzet van (bovenlokale) duurzame warmtebronnen;

· werken aan draagvlak en eigenaarschap met Woco’s en energiecoöperaties;

· de afstemming met regionale ontwikkelingen omtrent grootschalige opwek, besparingen en de distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte;

· welke kansen, belemmeringen ontstaan uit het overzicht van (bovenlokale) projecten, zoals warmte uit effluent RWZI Aarle-Rixtel, Nyrstar, Biogas De Peel, warmtenetten in Helmond en Eindhoven, etc.

· het opzetten van een kennis- en leeragenda met daarin:
  - een overzicht van TVW’s en projecten (hoe zorg je dat lokale projecten bijdragen aan ‘t      grote geheel / geen desinvesteringen vormen, of verstorend werken).
  - een proeftuin voor Innovatieprojecten
  - afspraken met TUe / Fontys / MBO

Na deze sessie:                     

. Ben je geïnformeerd over de kennisagenda en de scenario’s van de RSW.
. Heb je bij gedragen aan de voorbereiding van het gesprek met de 21 wethouders.
. Kun je je bestuurder goed beslagen ten ijs laten komen op het Poho van 26-11.
. Weet je waar je informatie kunt vinden en plaatsen over deze onderwerpen.
. Kan de werkgroep Warmte verder met de input van jullie en de bestuurders.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen