Vervolg bouwstenenatelier stakeholders

07-09-2020 48 keer bekeken

Begin

09-12-2020 om 09:30

Einde

09-12-2020 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Tijdens de bijeenkomst laten we zien wat we hebben gedaan met de output van het eerste bouwstenenatelier, het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Voor wie: 
Uitgenodigde stakeholders

Doel: 
Presenteren tussenresultaten milieueffectenrapport en contouren voorkeursalternatief

Inhoud: 
Tijdens de bijeenkomst laten we zien wat we hebben gedaan met de output van het eerste bouwstenenateliers, het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraakreacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We presenteren de eerste contouren van het voorkeursalternatief en geven een kijkje in het vervolgproces.       

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen