Overleg met maatschappelijke partners

07-09-2020 43 keer bekeken

Begin

07-10-2020 om 10:00

Einde

07-10-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op woensdagochtend 7 oktober organiseren we een bijeenkomst voor de maatschappelijke partners betrokken bij het RES-proces. Doel van deze eerste bijeenkomst is om samen te verkennen welke samenwerking de RES vraagt.

We willen graag samen in gesprek over hoe iedereen intrinsiek in het RES-proces zit, en welke rol iedereen wil pakken in de energietransitie. Ook willen we dan bespreken wat de wensen zijn over een gezamenlijk overleg/klankbordgroep op structurele basis met de groep stakeholders gekoppeld aan het RES-proces.

We hebben vertegenwoordigers uitgenodigd van de volgende partijen: BMF, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, ZLTO, Brainport Development, VNO/NCW, de NVDE (namens de energiebedrijven), de BOM, TU/e, Fontys, Jong RES, en een vertegenwoordiger van de woningcorporaties en van de energiecoöperaties uit de regio.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen