Zo doen we het

De Regionale Energiestrategie wordt in onze regio uitgewerkt op basis van een aantal principes:

  1. Een toekomstgerichte strategische visie
  2. Een gezamenlijke opgave en iedereen draagt bij
  3. Focus op maximaal behouden van ruimtelijke kwaliteit
  4. De energietransitie als kans voor de regio
  5. Maatschappelijk draagvlak en bewustzijn staan centraal

Verduurzaming van onze energievoorziening is noodzakelijk én een kans om als regio sterker te worden. De RES zetten wij daarom in als hefboom voor kwaliteitsverbetering (op ruimtelijk, economisch, ecologisch en sociaal gebied). Dit door de energietransitie te koppelen aan andere opgaven en door te kijken of de energieprojecten een (deel van de) oplossing kunnen zijn. Hierdoor komen mogelijke oplossingen voor de integrale opgaven eerder in beeld. Uitgaande van de leidende principes zien wij vier ontwikkelrichtingen om tot die kwaliteitsverbetering te komen:

  • Een vitale agrarische economie
  • Een veerkrachtig natuurlijk systeem
  • Een duurzame en innovatieve economie
  • Een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie

 

We doen het samen

De energietransitie moeten we met z'n allen voor elkaar krijgen. Ook de RES vraagt iets van iedereen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen meewerkt. Daarom betrekken we onder meer woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, agrariërs, brancheverenigingen, ondernemers, onderwijs, ambtenaren van gemeenten en waterschappen, volksvertegenwoordigers, de netbeheerder en inwoners (jong en oud) bij de totstandkoming van de RES. Dit noemen we participatie.

Lokaal

De participatie vindt op twee niveaus plaats: binnen afzonderlijke gemeenten en op (sub)regionaal niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie met haar eigen inwoners en ondernemers. 

Regionaal

Op (sub)regionaal niveau organiseren we werkateliers, inloopsessies, webinars en regionale congressen over de RES. Op (sub)regionaal niveau betrekken we vier groepen bij de RES: volksvertegenwoordigers/bestuurders, stakeholders, ambtenaren en inwoners. Er zijn bijeenkomsten voor specifieke groepen, zoals vragenuurtjes voor volksvertegenwoordigers en inhoudelijke werkateliers voor ambtenaren en stakeholders. De bijeenkomsten vinden fysiek en digitaal plaats. Een overzicht vind je in de agenda.

Thema’s

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Op deze pagina’s kun je per thema lezen voor welke uitdagingen de werkgroepen staan.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.