Programmalijn gebouwde omgeving / besparing

Met de programmalijn Gebouwde Omgeving werken we aan de verduurzaming van woningen, bedrijven en gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Dit doen we volgens de Trias Energetica-strategie: een drie-stappen strategie om energiebesparende maatregelen te nemen.

Dit zijn in deze volgorde:

 • Besparen - Het minimaliseren van energiegebruik
 • Verduurzamen / vergroenen door het gebruik van duurzame energie
 • Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen

We werken samen met de 21 gemeenten aan campagnes, projecten en het delen van kennis en ervaringen. Hiermee willen we mensen bewust maken en stimuleren om duurzaam gedrag te vertonen. Ook geven we bewoners, bedrijven en overheden tips om de overstap te maken naar duurzame energie. 

Thema's

Binnen de programmalijn Gebouwde Omgeving werken we vanuit Coalitions-of-the-Willing en projecten aan diverse onderwerpen:

 • De Groene Zone-isoleren
 • De Groene Zone-zonnepanelen
 • Verduurzaming maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed
 • Verduurzaming bedrijventerreinen
 • Duurzame samenwerking met woningcorporaties
 • Duurzame samenwerking met lokale energiecorporaties
 • SMP / Soorten Management Plannen
 • Energiearmoede
 • RES on tour

Resultaten en ambities

In de afgelopen jaren hebben we gezamenlijk gewerkt aan de volgende acties:

 • Bij het eerste project DGZ-Zonnepanelen zijn meer dan 4.100 woningen van zonnepanelen voorzien.
 • In de jaren 2022-2023 hebben we zo'n 80% van de kantoren die nog niet voldeden aan Energielabel-C, aangespoord om het Label C-certificaat te behalen.
 • Alle gemeenten werken hard aan het verduurzamen van de openbare straatverlichting door de overstap naar LED-verlichting.

In de komende jaren zetten we groots in op:

 • Het terugdringen van energiearmoede. 
 • Het duurzaam isoleren van duizenden woningen door de inzet van DGZ-Isoleren en het effectief inzetten van de NIP-gelden. 
 • Betere samenwerking op 29 bedrijventerreinen in 18 gemeenten om bedrijven te verduurzamen op het gebied van energie/circulariteit en hun terreinen aan te pakken met klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Overigens zijn de resultaten vaak niet 1-op-1 terug te voeren op de inzet van activiteiten en worden de resultaten met enige vertraging zichtbaar in de klimaatmonitor. Vanuit de RES-MRE helpen wij om obstakels weg te nemen door te laten zien wat wél kan. Onze belangrijkste taak is mensen, bedrijven en organisaties duurzaam in beweging brengen en houden. 

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen