Programmalijn energiesysteem

De energievraag in onze regio groeit sterk en de invulling ervan verandert snel. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid gebruiken we vaker elektriciteit voor onder andere verwarming en vervoer. Deze elektriciteit wekken we steeds meer duurzaam op, bijvoorbeeld met zonnevelden, waardoor ook het aanbod van energie verandert. Ons bestaande energiesysteem is hier nog niet op berekend. We lopen herhaaldelijk tegen de grenzen van het systeem aan. Dat geldt vooral voor het elektriciteitsnetwerk dat sterk onder druk staat en nieuwe ontwikkelingen beperkt.

Toekomstbestendig energiesysteem

Samen met de netbeheerders, Brainport Development en andere partijen in onze regio werken we aan het toekomstbestendig maken van het energiesysteem.  Voor de korte termijn (tot 2030) heeft het uitbreiden en slimmer benutten van het elektriciteitsnetwerk de hoogste prioriteit. We versnellen de procedures voor de aanleg van infrastructuur en stimuleren slimme oplossingen. Denk hierbij aan bedrijven die duurzame energie opwekken en onderling uitwisselen (met energiehubs).

Lange termijn visie

Maar we denken ook na over de langere termijn. Welk regionaal energiesysteem hebben we in de toekomst nodig om op een duurzame manier woningbouw en economische ontwikkeling mogelijk te maken? Samen met belangrijke partners in de regio verkennen we waar we uiteindelijk naar toe willen en welke keuzes we kunnen maken. Om het energiesysteem, in samenhang met de groei van de regio te ontwikkelen, te realiseren moeten we op tijd samen keuzes maken over wat het passende energiesysteem na 2030 is. Daarbij kijken we overigens niet alleen naar elektriciteit, maar ook naar duurzame warmte, waterstof, groen gas en meer.

Contact

Wil je meer weten over het regionale energiesysteem? Neem dan contact op met Jorrit Visée, Procesmanager Energiesysteem.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen